Saturday, September 12, 2009

Empat perkara sempurna dengan empat perkara

Berkata Sayyidina Abu Bakar Assiddiq r.a : Empat perkara sempurna ia dengan empat perkara , Sempurnanya solat dengan dua sujud sahwi,
sempurnanya puasa dengan menunaikan zakat fitrah,
sempurnanya haji dengan membayar dam dan
sempurnanya iman dengan berjihad.....
Teruskan perjuangan ! Selamat berpuasa !

No comments:

Post a Comment