Wednesday, February 18, 2009

Ketahuilah bahawa sesungguhnya pada penciptaan manusia ini terdapat berbagai-bagai hikmah dan keajaiban. Sama ada perkara itu kita mengetahuinya atau pun tidak. Sama-samalah kita merungkai dan mendalaminya. Di sini dapat penulis simpul kan tiga panduan yang perlu kepada kita semua sebagai landasan kepada kita untuk berjalan di atasa muka bumi yang sememangnya penuh dengan onak dan duri. Moga-moga apa yang penulis lemparkan ini memberi manfaat kepada kita bersama…… insya allah.1 – MENGENAL ALLAH S.W.T
Hendaklah kita ketahui bahawa mengenal Allah s.w.t adalah satu kewajipan kepada kita selaku manusia yang bergelar hamba kepada-Nya. Baik dari segi uluhiyyah , rububiyyah , mahupun dari segi nama-nama dan juga sifat-sifat-Nya. Dan di sini juga penulis dapat simpul tiga perkara untuk kita lebih mengenali serta menjadikan kita lebih dekat kepada-Nya.- Kenapa kita diciptakan?Tidak lain dan tidak bukan untuk kita menyembah dan menghambakan diri hanya kepada-Nya dan jangan kita menyekutukan-Nya. Dengan ini kita akan lebih mengenal Allah apabila kita sering melakukan perkara-perkara yang diperintahkan-Nya dan akan menjadikan kita lebih dekat kepada-Nya.Firman-Nya yang bermaksud :( Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku )Surah adz-Zariyat : 56Firman-Nya yang bermaksud :( Dan sembahlah allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun )Surah an-nisa’ : 36- Bagaimana kita diciptakan?Ianya ada diceritakan di dalam al-Quran bagaimana manusia dijadikan oleh Allah s.w.t dari setitis air yang tidak bermakna sehinggalah terbentuk satu kejadiaan yang dapat menggegarkan dunia sama ada dengan cara yang di redhai-Nya ataupun sebaliknya.Firman-Nya yang bermaksud :( Dan sesungguhnya , kami telah menciptakan manusia dari saripati ( berasal ) dari tanah. Kemudian kami jadikannya dari setitis air mani dalam tempat yang kukuh( rahim ). Kemudian dari ssetitis air mani , terjadilah segumpal darah , lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging , dari segumpal daging itu kami jadikan pula tulang yang bersalut dengan daging , kemudian jadilah makhluk yang lain ( manusia ). Maha Suci Allah , dialah sebaik-baik pencipta. )Surah al-Mukminun : 12-14
- Kemana kita akhirnya?Kemana kita akan kembali selepas ini? Itulah jawapan yang ramai di kalangan umat manusia tidak mengetahuinya. Yang pasti , kita pasti kembali ke sisi Rabbul I'zzati...percayalah !!!Firman-Nya yang bermaksud :( ………sesungguhnya segalanya hanya kepada Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. )Surah al-Baqarah : 156
2 – MENGENAL ISLAM
Islam dalam erti kata lain ialah menyerah diri kepada Allah dengan hati yang sejahtera dan patuh tunduk kepada-Nya dari segi luaran mahu pun luaran dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.Firman-Nya yang bermaksud :( Tiada paksaan dalam agama ( menganut agama islam )….. )Surah al-Baqarah : 256Firman-Nya yang bermaksud :( Dan sembahlah allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun )Surah an-nisa’ : 36Islam juga adalah agama yang menyeluruh dan mengamalkan amalan yang tidak sesekali bercanggahan dengan nilai kemanusiaan sama ada dari segi kehidupan , kekeluargaan , amalan demokrasi , ekonomi , sosial dan sebagainya. Dan apa yang penulis boleh simpulkan mengenai definasi Islam itu sendiri ialah dengan satu takrifan yang pendek dan ringkas tetapi , merangkumi segalanya. Satu hadith yang cukup masyhur di dalam sohih muslim yang diriwayatkan oleh Umar al-Khaththab r.a ketika mana Jibril menyerupai seorang lelaki datang kepada nabi semasa beliau bersama-sama dengan para sahabat.Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud :( Ya Muhammad beritahu aku tentang islam !. Jawab Nabi s.a.w : Kamu bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah , kamu mendirikan sembahyang , mengeluarkan zakat , berpuasa di bulan ramadhan , dan menunaikan haji ke baitullah jika mampu. Lelaki itu berkata : Engkau benar. Lalu lelaki itu bertanya lagi : Beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab : Kamu beriman kepada Allah , malaikat-Nya , kitab-kitab-Nya , rasul-rasul-Nya , dan kepada qadha’ dan qodhor-Nya………………)3 - MENGENAL KEKASIH KITA MUHAMMAD S.A.W
Untuk kita mengenal Allah s.w.t dan juga Islam maka , tidak dapat tidak hendaklah kita mengenal kekasih kita Nabi Muhammad s.a.w yang telah membawa kalimatullah ketika mana Islam telah di tinggalkan oleh bangsa Arab yang berada di kota Mekah ketika itu dan telah membawa rahmat kepada sekelian alam.Firman-Nya yang bermaksud :( Dan tidaklah kami utuskan engkau ( Muhammad ) melainkan untuk membawa rahmat kepada sekelian alam. )Surah al-Anbiya’ : 107Beilau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim. Hasyim adalah di kalangan suku kaum Quraisy yang mana termasuk bangsa Arab. Dan bangsa Arab adalah termasuk keturunan Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim a.s. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau di lahirkan pada tarikh 12Rabiul Awal tahun Gajah. Umurnya 63tahun , dan di antaranya 40tahun sebelum menjadi nabi dan 23tahun selepas di angkat menjadi nabi dan rasul. Beginilah serba sedikit pengenalan mengenai kekasih kita yang sempat penulis paparkan di sini. Dan penulis harap kepada sahabat-sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kekasih kita , boleh la rujuk kepada kitab Sirah Ibnu Hisyam dan juga kitab Sirah Ar-rahikul Makhtum dan sebagainya.
Dengan ini , penulis mengharapkan agar sahabat-sahabat sekalian dapat memanfaatkan ilmu kita bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Apa yang baik itu datang dari Allah s.w.t dan yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri ini.... Wassalam.
(dipetik dari blog jilul iman)

No comments:

Post a Comment